Start > Historia Zagajowa

 Krótki rys historyczny wioski Zagajów

logo_zagajow

Wieś po raz pierwszy wymieniona w 1579 roku w spisach poborowych powiatu ksiąskiego.  Wieś ma ciekawą nie odkrytą jeszcze historię. W XVI istniał tu kościół i parafia Zagajów. Kiedyś wieś nazywała się Zagajów Wielki. Kto i kiedy erygował tu parafię oraz kto wybudował tu kościół wymaga oddzielnych badań w dawnych kronikach kościelnych.

Parafia ta obejmowała tylko  obecny Zagajów i Zagajówek, wtedy Zagajów Wielki i Mały.   Parafie zakładano tylko w dużych wsiach. Taka była też w XVI wieku wieś Zagajów. W Zagajowie i Zagajówku w 1579 roku  właścicielami byli: biskup krakowski oraz Bartłomiej Kołek z Węchadłowa.  W tych  wsiach mieszkało 10 kmieci na 5 łanach ziemi. Mieszkało też we wsi 3 zagrodników, 7 chałupników, 9 komorników i 7 rzemieślników. Była to duża wieś  i ważny ośrodek rzemieślniczy. Wdowa po Janie Kołku, Barbara za zgodą klasztoru miechowskiego zbudowała tamę na pobliskiej rzece i wybudowała kanał do swojej sadzawki w Zagajowie.  Działo się to w latach sześćdziesiątych lub siedemdziesiątych XVI wieku. W 1595 roku opisując parafię Wrocieryż podczas wizytacji biskupiej wymieniono w jej składzie już Zagajów i Zagajówek czyli Zagajów Wielki i Mały

Na początku XIX wieku wieś należała do rodu Tomickich, mieszkało w niej 220 mieszkańców w 27 domach. W końcu XIX wieku wieś liczyła 47 samodzielnych gospodarzy na 161 morgach ziemi. 

 

\Urząd gminy Michałów\